ALLA KAN BLI STJÄRNOR - KANALISERING AV LJUSETS HÄRSKARE

Under den senaste tiden då jag har valt att utveckla min medialitet och mediumskap och därav gått flertal kurser inom detta, har både kollegor och lärare som har kanaliserat till min i olika övningar refererat till Ljusets herre, Ljusets härskare eller rentav Ljuset.

Detta är ingenting som jag har hört själv när jag har öppnat upp och det gjorde mig båda nyfiken och något kritisk eller skeptiskt. Jag vill gärna veta vem eller vad det är som talar igenom mig så därför valde jag att öppna upp och fråga denna energi vad det är. 

När jag kanaliserar åt mig själv tycker jag att det är lättast att göra det i skrift, då det för mig känns mest tydligt. Det är lättare att enligt mig tolka fel när det är till en själv då våra tankar och känslor, viljor, behov, önskningar eller längtan gärna beblandar sig med informationen.

Därför valde jag att kanalisera i skrift denna gång och frågade rentav: vad är Ljuset? Vem är ni? Varför ska jag kanalisera åt er?

Detta är svaret jag fick.

Jag lämnar det ocensurerat och icke editerat, här är det som kom igenom:

"Ljusfolket det är vi.

Vi kommer från ljuset.

Vi bär med oss glädje, kärlek & ljus till mörkret.

Jorden är full av mörker.

Vi hjälper dig hitta till ljuset.


Ljusets herre är vi.

Följ med oss.


Vi är det som du har upplevt.

Välbehag det är vi.

Healingen det är vi.

Ljus & behag.


Alla kommer vi någonstans ifrån.

Spelar ingen roll.

Våra handlingar visar vad vi är gjorda av.

Ljus eller mörker.

Alla kan förändras.

Alla kan välja.

Men alla vet inte om detta.

Ditt jobb med oss.

Hjälpa andra välja ljuset, för deras bästa & vårat.

Låta ljuset segra över mörkret.


Ljusets herre är vår samlade energi.

Vår gemensamma kraft.


Vi är inte skapta som ni.

Så kan vara svårt att förstå.

Ej en man.

Ej människa.

Ej en del.

En helhet.

Kärlek.

Kraft.

Visdom.

Vi bär.

Vi ger.


Genom dig kan vi arbeta.

Vårt syfte.

Bringa ljus.

Stråla genom dig.

Olika skepnader för att du ska förstå vem vi är - i kärnan.

Vad vi vill.

Vad vi gör.

Du en av många men vi behöver er alla lika mycket.

Våra barn.

Våra hjärtan.

Ge genom oss.

Med oss.

Genom oss.

Du har oss vår kraft till förfogande.

Bringare av ljus, kärlek, stjärnor flödar.

Överflöd.

Abundance.

Du får allt du behöver och kan ge allt alla behöver.

Inga gränser.

Inget slut.

Bara kärlek och ljus till alla våra barn.


[Min tanke: Gud?]


Det är en del av oss.

Men vi är större än så.

Ja, du hörde rätt.


Otillräcklig.

Infinite.

Alltet.


Nu vet du.

And so it is.


TACK.


[Min tanke: Hur?]


Sprida budskap.

Kärlek.

Inspiration.

Inte mycket egentligen.

På ditt sätt.

Via dig.

Det räcker.

Mycket fina ord & vägar men vi bryr oss inte hur så länge ljusets sprids.

Kärleken.

Ditt ljus är vi.

Strålning.

Överflöd.


Få folk att tro att allt är möjligt.

För det är det.

Genom oss.

Med oss & vår kärlek.

Alla kan välja.


[Min tanke: Discernment (ett ord som som har följt med mig sedan tidigt i min andliga resa och som jag kommer förtydliga innebörden av i annat inlägg]


Folk inse valet.

Gott och ont.

Alla kontraster.


Så! Nu fattar du!


TACK.


Alla kan bli/vara stjärnor.

Finns överflöd till alla.

Hjälp oss hjälpa.

Genom dig.

Med kärlek."


Med kärlek,

Magdalena