PERSPEKTIV PÅ TRAUMA OCH LIVETS KONTRASTER

I utmanade tider ställer vi oss ofta frågan vad som är meningen med allting som händer runtomkring oss. Jag vet detta för att jag har också ställt mig den frågan i stunder när det har varit tufft och utmanande i livet. 

Tänk om det är enkelt, tänk om det är för att vi ska kunna uppleva, lära och växa genom kontrast och erfarenheter. Lise Bourbeau, författare till bland annat Kroppen talar till dig, menar just detta. Med inspiration från naturen pratar hon om hur den universella energin och livskraften dör om vi slutar att växa. Tänk om expansion är just detta och meningen med vår existens är livskraften som rör sig och vill växer sig starkare.

Att leva livet fullt ut innebär just det, att uppleva allting som kommer vår väg. Alla känslor på känsloskalan, även de som vi uppfattar som svåra, tuffa och ibland även omöjliga att ta sig igen. Men vi gör det. All kontrast som världen har att erbjuda gör också att vi har möjlighet att uppleva och växa oss starkare. Utan sorg hade vi inte kunnat uppskatta glädje. Utan förlust hade vi inte kunnat förstå vinst.

James S. Gordon, författare till boken The Transformation, menar att alla människor upplever trauma i våra liv. Vi har i vårt samhälle lärt oss att definiera endast vissa händelser som trauma, som har med våld eller övergrepp att göra, men i själva verket kan ett litet barn uppleva trauma som en vuxen inte ens uppfattar som en tragisk händelse. Men för barnet och dess upplevelse är det just det, ett trauma. En känsla som gör fastnar och blir till ett obekvämt minne. En känsla av missförstånd, sorg, rädsla eller annat.

Alla upplever vi detta. Frågan är då hur vi hanterar det, som vuxna. Hur vi väljer att se på det, om vi väljer att läka våra trauman eller om vi väljer att låta de vara oavsett om de fortsätter att påverka oss.

Healing handlar just om det. Att våga, att vara modig och gå in i de svåraste minnen och händelser och läka dem. Läka dem så att de inte utgör ett hinder för oss till att leva fullt ut. Läka för att leva obegränsat, fritt och lätt. Att läka såren som stoppar oss från att känna allting. Till att komma närmare oss själva så att det blir lätt att känna in vad vi faktiskt känner lätt eller svårt för. Nå vårt autentiska jag bakom såren. Vår inre röst och intuition som subtilt och kärleksfullt vill vägleda oss. Som finns där bakom våra högljudda rädslor och andra begränsande och förminskande känslor.

Tänk om vi kan leva fullt ut, fria och lätta. Det innebär inte att vi inte längre känner starka känslor, men vi behöver inte fly från dem. Vi känner dem, ser på dem med nyfikenhet och undrar vad de vill säga oss. För det är energi, information från vårt inre. Vår kropp talar till oss, precis som Lise Bourbeau menar i sina böcker.

Healing är inte en resa från A till B. Healing är en dans. Upponer, framåt och bakåt, inåt och neråt. Tänk om det inte ens finns ett B, tänk om det inte ens finns en slutdestination utan allting handlar om just det - att uppleva. Uppleva livet, våra känslor, kontrasterna och att växa och expandera genom våra erfarenheter och händelser i livet.