AWAKENING CIRCLE


Merge with your soul, a path to your life's purpose

Du vaknar upp till din sanning. Din själsliga väg. När du går in i din fulla potential och börjar du äga din unikhet. Du förlåter dig själv för val som tidigare har hindrat dig från att vara DU. Du är magisk. Du är unik. Du är ditt autentiska jag. Du tillåter dig själv att komma ut och fram för att ta för dig av livets upplevelse. Du möter din själ och integreras, fulländas och blir ett.


Genom att helt gå in i vem du faktiskt och till fullo är, går du samtidigt in i ditt livs syfte. Du ser. Du hör. Du förstår. Du är. Det blir självklart. Du använder dina gåvor. Du vet vad du ska göra. Du uppnår din fulla potential. 


Vi utgår från våra 12 chakra och det himmelska, kontakten och kanalen. Vi hämtar energi, budskap och healing från det högsta av det högsta för ditt högstas bästa. Vi balanserar, aktiverar och uppgraderar vårt energifält för att öppna upp och koppla upp oss med den universiella visdomen. 

Från rot till det himmelska öppnar vi upp och tar emot vägledning, healing och klarhet så att vårt autentiska jag kan uppenbaras. Vi rensar bland lager av kulturell, social och våra förfäders begränsningar för återkopplas med vår själ och bli visad vårt syfte här på jorden med klarhet. 


Du lär dig ett nytt språk, genom en ny relation med det universiella. Du ser. Du kommer ihåg. Du förstår. Du vet. Du är.


 

Startar augusti 2023


Denna kurs görs i grupp. Vi möts varannan vecka, fyra gånger totalt á 2.5h online på zoom. Du får egna uppgifter och övningar att göra mellan gångerna som vi ses.


Under kursens gång delar vi en Facebook grupp där frågor och funderingar tas upp i grupp, och där jag och ni i gruppen kan diskutera och samtala om processerna som är igång. Magdalena finns tillgänglig för stöd och enskilda samtal under kursens gång.


Du får ett kompendium med uppgifter som du använder dig av under våra veckor tillsammans, och som du kan gå tillbaka till längre fram för att återkoppla till vad vi gjort.


Förinspelade meditationer och övningar görs de tre veckorna mellan våra zoom möten. Det är visualiseringar och övningar som öppnar upp, läker och ger klarhet på vägen.


Din investering är 4444 kr inkl moms.

AWAKENING CIRCLE INNEBÄR
  • 7 veckors kurs
  • 4 x 2.5h gruppmöten på zoom
  • Accountability partner
  • Övningar mellan sessionerna
  • Tillgång till förinspelade meditationer och övningar som du gör i egen takt
  • Kompendium skriven av Magdalena
  • Gruppens och Magdalenas stöd under cirkeln
  • FB grupp efter cirkeln avslutas
  • 50% på 1:1 med Magdalena under kursens gång
  • 10% på fortsatt mentorskap med Magdalena efter avslutad kurs

Datum zoommöten


Uppstartsmöte i grupp 30 augusti             

Zoom gruppsession 13 september
Zoom gruppsession 27 september
Zoom gruppsession 11 oktober

Gruppsessionerna är 2.5h på onsdagar mellan kl. 18.00-20.30


Förinspelade övningar


Du får tillgång till flera förinspelade video med meditationer, övningar och pdf att läsa mellan våra gruppsessioner.

Detta är för dyka djupare in i vissa ämnen och processer i din egen takt men också för reflektion kring din egen process.


Enskilt stöd & samtal


Vid behov finns Magdalena tillgänglig som stöd kring din process.

Önskar du att boka in en hel session med Magdalena för att dyka djupare in i din egen process är det tillgängligt för dig som går kursen till halva ordinarie pris.


Anmälan till Awakening Circle aug 2023