Healing Circle


Growth and self love experience

Vi går in i djupaste djupens djup och kikar på vem vi faktiskt är. Dina val i livet, dina mönster, beteenden, tankar. Vi går djupt för att helt och djupt läka det som står i din väg för det du längtar efter. Vi läker hjärtat och når vårt innersta djup och inre röst. Du lär dig stå upp för dig själv, dina val och den du är. Ditt hjärta läks så att du kan älska dig själv och andra villkorslöst utan begränsningar eller hinder. Dina sår läks så att du fullt ut kan läka och fylla dina relationer med medkänsla, glädje och närhet.


Du upptäcker din fulla potential och vet vad du är värd. Dina drömmar och längtan blir självklara och du vet vad du vill och behöver göra. Du får ökad klarhet och klarsynthet på din väg framåt.


Vi utgår från våra 7 chakran och det jordiska livet, tryggheten, vägen framåt. Vi rensar, aktiverar och uppgraderar vår energi och gå in i hjärtats djup. Bortom dina blockeringar, falska föreställningar, och annat som står i din väg från att leva ditt största liv går vi in i centret av ditt center, ditt autentiska jag.


Med fokus på relationen till dig själv guidar jag dig för att du ska nå kontakt och närhet, istället för perfektion och till att återfå kontakt med din inre röst och vägledning. Du får verktyg till healing, vi gör inre barnet meditationer för att läka sår och blockeringar. 


Många gånger känner vi saknad efter oss själva. Livet händer och vi glömmer bort vem vi är. Vi balanserar våra chakra och vår energi. Vi återkopplar till vår själ, vårt hjärta och vår inre sanning. Med fokus på intuition och inre vägledning och stöd av och i gruppen i din läkning skapa du ditt framtida jag. Du börjar höra din inre röst och blir guidad framåt. Du upptäcker din unikhet och din sanna potential. Du återkopplar till din själ och hjärta.


Emilia om

Self Healing Circle 2019

"Det bästa med kursen var din visdom och energi, allt space du har gett oss, övningarna och att det var en sluten grupp fylld med kärlek och förståelse. Jag lärde mig att tro på mig själv, att stanna i min kraft och kärleken för mig själv. Och att våga vara sårbar!"

Startar mars 2023


Denna kurs görs i grupp. Vi möts varannan vecka, fyra gånger totalt á 2.5h online på zoom. Du får egna uppgifter och övningar att göra mellan gångerna som vi ses.


Under kursens gång delar vi en Facebook grupp där frågor och funderingar tas upp i grupp, och där jag och ni i gruppen kan diskutera och samtala om processerna som är igång. Magdalena finns tillgänglig för stöd och enskilda samtal under kursens gång.


Du får ett kompendium med uppgifter som du använder dig av under våra veckor tillsammans, och som du kan gå tillbaka till längre fram för att återkoppla till vad vi gjort.


Förinspelade meditationer och övningar görs de tre veckorna mellan våra zoom möten. Det är visualiseringar och övningar som öppnar upp, läker och ger klarhet på vägen.


Din investering är 4444 kr inkl moms.


Healing Circle innebär

  • 7 veckors kurs
  • 4 x 2.5h gruppmöten på zoom
  • Accountability partner
  • Övningar mellan sessionerna
  • Tillgång till förinspelade meditationer och övningar som du gör i egen takt
  • Kompendium skriven av Magdalena 
  • Gruppens och Magdalenas stöd under cirkeln
  • FB grupp efter cirkeln avslutas
  • 50% på 1:1 med Magdalena under kursens gång
  • 10% på fortsatt mentorskap med Magdalena efter avslutad kurs


Datum zoommöten


Uppstartsmöte i grupp 29 mars              

Zoom gruppsession 12 april 
Zoom gruppsession 26 april
Zoom gruppsession 10 maj

Gruppsessionerna är 2.5h på onsdagar mellan kl. 18.00-20.30

Förinspelade övningar


Du får tillgång till flera förinspelade video med meditationer, övningar och pdf att läsa mellan våra gruppsessioner.

Detta är för dyka djupare in i vissa ämnen och processer i din egen takt men också för reflektion kring din egen process.

Enskilt stöd & samtal


Vid behov finns Magdalena tillgänglig som stöd kring din process.

Önskar du att boka in en hel session med Magdalena för att dyka djupare in i din egen process är det tillgängligt för dig som går kursen till halva ordinarie pris.
Anmälan till Healing Circle mars 2023