Healing & Awakening Circle


Start mars 2023 - anmäl ditt intresse redan idag!

En kurs som riktar sig till dig som längtar efter att skapa ditt största liv! Self Healing Circle är precis som det låter. Denna kurs är för dig som längtar efter verktyg för healing, komma bortom det som du upplever hindrar dig idag och en förändring, liten som stor, i den riktning som du längtar efter. Ditt liv och välmående grundar sig i relationen du har till dig själv. Genom att dyka djupare i vad vi vill och önskar oss för oss själva kan vi också titta på vad som blockerar det från att ske. I den här kursen går vi från tanke till handling. Med konkreta övningar, verktyg och medel arbetar vi oss igenom åtta olika teman för att skapa ditt största liv!

Emilia om
Self Healing Circle 2019


"Det bästa med kursen var din visdom och energi, allt space du har gett oss, övningarna och att det var en sluten grupp fylld med kärlek och förståelse. Jag lärde mig att tro på mig själv, att stanna i min kraft och kärleken för mig själv. Och att våga vara sårbar!"

En 6-veckors kurs


En kurs som under 6 veckor tar dig genom dina blockeringar, falska föreställningar, och annat som står i din väg från att leva ditt största liv.

Med fokus på relationen till dig själv guidar jag dig för att du ska nå kontakt och närhet, istället för perfektion och till att återfå kontakt med din inre röst och vägledning.

Skicka in din intresseanmälan eller fråga om kursen redan nu!

Kursen ger dig:


- Ger dig verktyg till healing

- Inre barnet meditationer
- Läkning av sår och blockeringar
- Skapa ditt framtida jag
- Fokus på intuition och inre vägledning
- Stöd av och i gruppen i din läkning
- Fb grupp för fortsatt stöd och kontakt med gruppen efter avslutad kurs
Fråga om Self Healing Circle