om mig

MAGDALENA KUCHCINSKA

COACH, REIKI HEALER & HYPNOSTERAPEUT

Jag är utbildad yoga- och meditationslärare, cert. Coach enligt ICF, Reiki Master enligt Usui Holy Fire® III och Hypnosterapeut med inriktning på regression.

Under de senaste åren har jag valt att specialisera mig på personlig och spirituell utveckling, känslohantering och healing. 

Jag arbetar konkret, hjärtligt och samtidigt väldigt rakt för att uppmärksamma och medvetandegöra vad som ligger bakom dina blockeringar och starka känslor så att vi kan ta oss förbi det och skapa det liv du längtar efter.

Jag erbjuder även gruppcoaching i slutna cirklar och kurser inom personlig och spirituell utveckling, samt utbildningar i Usui Reiki Holy Fire® III.

-:: soulutions ::-

listen to your soul,

it knows the way.

ETT TRANSFORMERANDE ÅR

2017 var ett transformerande år för mig där jag valde att säga upp mig från mitt dåvarande kontorsjobb som projektledare och valde att byta bana. När jag väl började följa min inre röst och min egen sanning gick det snabbt. 

Det var som att jag inte ens valde för mig själv utan det var så självklart att det gick av sig själv. Bara några månader efter att jag sade upp mig gick jag igenom en skilsmässa, och flyttade fyra gånger på ett år med två små barn och två små katter. 

Det jag gick igenom de följande två åren var en resa som tog mig dit jag är idag. Jag startade eget företag år 2017 och sedan dess har jag hjälp andra att gå igenom förändringsprocesser och starka känslor i livets olika faser, både i grupp och i enskilda sessioner.

Bakgrund & utbildning:

Civilekonom med inriktning på företagsekonomi Lunds Universitet
Cert. yogalärare enligt Yoga Alliance - Hatha/Vinyasa/Yin
Barn- och ungdomsyoga - Angelica Henriksson
BirthYoga - Sasha Veldman Wolf
Cert. Coach enligt ICF - Helena Omfors
KarunaReiki® Master enligt Usui Holy Fire® III  - Helena Omfors
Hypnosterapeut med inriktning på regression - John Ericsson

när du är redo att lyssna innåt

nå närhet och kontakt, med din inre kärna och röst

mer Om soulutions

Soulutions skapades med intentionen att hjälpa andra skapa närhet och kontakt. I ett samhälle där prestation och resultat belönas är vi många som glömmer att stanna upp och känna in vad vi faktiskt vill, behöver och längtar efter.

Som barn är vi i vår fulla kraft och följer känslan. När vi växer upp fick vi ofta höra vad som är rätt och fel, hur vi ska bete oss och det kan leda till att vi tappar en del av oss själva på vägen. Detta sker i olika stor grad beroende på miljö och omständigheter som vi växer upp i. Med verktyg, övningar och erfarenhet från min egna personliga resa vägleder jag dig tillbaka till ditt autentiska jag. Genom läkning av det inre barnet och kontakt med ditt sanna jag söker vi närhet och kontakt, istället för perfektion.