SPIRITUELL VÄGLEDNING


Jag öppnar upp för andevärlden och tar emot budskap, information och vägledning för dig och din väg framåt. Vad som kommer är upp till andliga guider och energierna som kommer igen.
 

MER OM SPIRITUELL VÄGLEDNING


Spirituell vägledning är något som har hjälpt mig väldigt mycket på min väg och healing. Många gånger har det gett mig en push i rätt riktning när jag har varit osäker. Jag har länge längtat efter att få erbjuda den sortens vägledning och healing som en hjälp på andras livsväg.


Jag började uppleva vägledning när jag gick kurs i Reiki Healing. Det var som att en helt ny dörr öppnades för mig. Jag började se i bilder, höra, känna i kropp och känsla, och började förstå livet på ett helt nytt sätt. Det gav mig insikter och förståelse för mitt högre syfte. Jag fick perspektiv på mitt liv, mina relationer, arbete, livsväg och kring min läkning och healing bara för att nämna några aspekter.

 

Att arbeta med högre andliga dimensionens guider och energier är kraftfullt och mjukt på samma gång. Det är alltid kärleksfullt även när det är tydligt. Det är aldrig budskap kring vad du måste, ska eller borde göra utan mer subtil, ren och kärleksfull information som ger dig insikt och mening.


Du kan välja att fokusera på en sak i ditt liv för att söka svar kring det eller att öppna upp och ta emot det som kommer igenom till dig just nu, här och nu. Spirituell vägledning som jag arbetar med handlar om personlig och andlig utveckling, helande och livsguidning. Vägledning kan skilja sig från gång till gång i och med att du och dina val i livet skiljer sig från gång till gång, dag till dag och månad för månad. Du får alltid vägledning för där du är just nu. Jag öppnar upp och kanaliserar helt ocensurerat, även när det är saker som jag inte förstår eller tror passar in. Informationen och budskapen är menade för dig så de kommer oftast på ett sätt så att du ska förstå dem.

Var kommer budskapen ifrån?

Det kan vara änglar som ger dig budskapen, samtal med din själ, andra högre dimensionens guider, energier eller anhöriga. Jag kan även öppna upp för anhörigkontakt. Vi kan inte bestämma eller välja vem som ska komma igenom utan det är helt upp till andevärlden. Jag arbetar heller inte med spådom eller med att förutse din framtid.

Oftast sker kanalisering i tal. Informationen som jag får till mig kan börja på olika sätt, och sedan kommer det ibland intensivt och snabbt och ibland sakta. Det brukar varvas med att jag upplever energier, ser bilder, känner känslor och fysiska förnimmelser i kroppen. Allt detta berättar jag för dig. Du kan välja att sitta tyst och lyssna, eller att följa upp med frågor. Jag brukar också pausa där det finns möjlighet för att stämma av med dig under samtalets gång.


 

Healing & chakra avläsning


Jag kan även be om andlig healing, vilket sker direkt till dig medan jag berättar vad jag ser och upplever. Du väljer själv om du vill ta emot det. Oftast när andlig healing sker ska jag sitta tyst och låta dig uppleva det som sker men det talar jag då även om för dig.

Det går även fint att fokusera på dina chakran. Då gör jag en chakra avläsning av varje chakra och berättar för dig vad jag ser och upplever. Vid blockeringar berättar jag det för dig och ger dig den vägledningen som kommer. Det kan handla om aspekter från dåtid, nutid och framtid.


Boka Spirituell vägledning