HYPNOS & REGRESSION


Fokus ligger på beteenden, reaktioner och attityder som känns begränsande inom ditt liv och på din väg framåt. Det kan t ex handla om ångest, panik, allergi, smärta, ältande, stress eller fobier. Vi kan också arbeta med att stärka självkänsla och självförtroende, att läka ditt inre barn eller färdas genom tid och rum till tidigare liv.

om hypnos & regression


Hypnos i sig är ingen terapi, det är ett ”verktyg.” Det används för att nå mental avslappning och hitta fokus i din inre världen. Väl där vi se över minnen, trauman, värderingar och programmeringar. Vår barndom och uppväxt har givetvist format oss. Vårt undermedvetna minns allting som vi har varit med om, det vill säga allting som vi har sett, hört och känt när vi växte upp. I det omedvetna har vi lagrat både dåliga och bra saker från vårt förflutna, såsom känslor, minnen, vanor, värderingar, beteenden och attityder. 

Det sägs att vi är endast medvetna om 5%, medan det undermedvetna minns resterande 95% av den vi är och det som vi har varit med om i detta livet.

Alltså är det mycket i oss som går på automatik. Vårt vuxna jag vill kan vilja skapa en förändring men om den förändringen inte går i linje med vårt undermedvetna kan det bli väldigt svårt att göra. Då kan hypnos komma väl till hands, då vi i hypnos får tillgång till och kan arbeta med och i det undermedvetna, där alla våra program finns arkiverade. Vi kan skapa positiva förändringar och göra förstärkningar genom olika åtgärder.


Jag använder mig ofta av bra coachande tekniker i hypnosen, vilket kan ge medvetenhet och nya djupa insikter. Det går även fint att ge nya förslag till det undermedvetna, t ex sådant som förstärker och bidrar till ditt välmående. Det kallas suggestionsterapi. Jag är även utbildad inom och använder ibland NLP-tekniker i kombination med hypnos, vilket blir effektivt speciellt när vi arbetar med starka känslor såsom ångest, sorg, oro eller rädsla.


HUR GÅR DET TILL?

Under hela vår session är du medveten om vad jag gör och hör vad jag säger. Du kan närsomhelst välja om du vill komma tillbaka. Utan ditt medgivande blir det ingen hypnos. Vi gör det tillsammans genom din tillåtelse och min vägledning. För att underlätta för vi ett samtal i början av sessionen där vi kommer överens om vad vi ska fokusera på, hur vi ska gå tillväga och önskat resultat.


Ju mer du litar på mig desto mer kan du slappna av, och desto djupare kan vi gå. Är du van vid att ha kontroll kommer är det viktigt att du slappnar av och ger mig den kontrollen under sessionens gång. Är du orolig och rädd att någonting ska gå fel, kan du bara slappna av och ge hela ansvaret till mig.


Ibland kan du bli trött efter en behandling, och ibland blir du full av energi. Under en session söker vi ofta efter en urladdning av starka känslor för att minimera dess påverkan på ditt liv och vardag idag. Detta gör att nervsystemet arbetar och kan tom göra så att du får träningsvärk efteråt om du har spänt dig under sessionen. Ibland kan gamla känslor och minnen kommer upp ytan.

Vi avslutar alltid med ett samtal för att sammanfatta sessionen och du är alltid välkommen att höra av dig till mig med eventuella frågor och funderingar före eller efter din session.

 

Tidigare Liv Regression


Tidigare-liv-regression är en spännande övning oavsett vad du väljer att tror på. Det finns ingen möjlighet att bevisa att tidigare liv existerar. Med oavsett det så kan en tidigare liv regression ge oss en djupare förståelse och möjlighet till att släppa vissa rädslor och andra starka känslor som finns i våra nuvarande liv. Det kan vara ett beteende eller känsla som vi inte riktigt vet var den kommer ifrån. Med hjälp av hypnos och regression har vi möjlighet att gå in och uppleva omgivningar, situationer, människor, platser och upplevelser som ger dig mer information om känslan.

Tidigare liv regression kan även handla om en undermedveten omvandling för att skapa insikt och förståelse för ett problem vi behöver lösa i vårt liv idag. Ibland kan vi komma åt vissa symptom som ångest, låg självkänsla, fobier och mycket annat. Vi kan även få reda på varför vi har vissa styrkor eller svagheter i detta liv och även varför de finns där.


Som med allt annat djupgående arbete är det fint om du kommer med en intention för din session men det går naturligtvis också att göra en tidigare liv regression utav ren nyfikenhet.

Boka Hypnos och/eller regression