-:: SOULUTIONS ::-

listen to your soul,

it knows the way

jag är redo att lyssna innåt

och att nå närhet och kontakt, med min inre kärna och röst

med fokus på relationen till dig själv

Soulutions skapades med intentionen att hjälpa andra skapa närhet och kontakt. I ett samhälle där prestation och resultat belönas är vi många som glömmer att stanna upp och känna in vad vi faktiskt vill, behöver och längtar efter.

Som barn är vi i vår fulla kraft och följer känslan. När vi växer upp fick vi ofta höra vad som är rätt och fel, hur vi ska bete oss och det kan leda till att vi tappar en del av oss själva på vägen. Detta sker i olika stor grad beroende på miljö och omständigheter som vi växer upp i. Med verktyg, övningar och erfarenhet från min egna personliga resa vägleder jag dig tillbaka till ditt autentiska jag. Genom läkning av det inre barnet och kontakt med ditt sanna jag söker vi närhet och kontakt, istället för perfektion.