BOKNINGSREGLER


Bokning


Individuella sessioner bokar du via mejl eller på bokadirekt.se. Bokningen är först garanterad då du får en bokningsbekräftelse.

Kurser och utbildningar bokar du, och blir därmed garanterad plats, genom att betala kursavgiften. Avbetalning är möjlig i vissa fall, kontakta oss för mer info.


Avbokning


Avbokning av individuella sessioner ska göras skriftligen via mejl eller sms senast 12:00 dagen innan sessionen för att undgå full debitering.

Anmälan till kurser är bindande. Avbokning av kurser och utbildningar ska alltid ske skriftligen till oss via mejl eller formulär.

  • Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ersätter vi 50% av kursavgiften.
  • Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ersätts inte kursavgiften.
  • Vid förhinder får platsen ej överlåtas till någon annan.

Drabbas du av sjukdom eller skada vilket gör att du inte kan påbörja kursen återbetalar vi hela kursavgiften, mot uppvisande av läkarintyg. Om detta sker under pågående kurs vilket gör att du måste avbryta ditt deltagande får du en plats på nästkommande kurs, men vi återbetalar inte kursavgiften i detta fall.

Vi har rätt att ställa in en kurs pga yttre omständigheter eller vid sjukdom, varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas om ej plats på nästkommande kurs kan erbjudas.

Avgiften för kursen eller utbildningen faktureras före kursstart.


Med hänvisning till dataskyddsförordningen GDPR, undvik att skriva integritetskänsliga personuppgifter per mejl. Information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du här.