INTEGRITETSPOLICY


Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. Soulutions by Magdalena Kuchcinska AB strävar efter följa EU:s lagstiftning om hantering av personuppgifter (GDPR).

Syftet med denna policy är att du ska känna dig trygg när du besöker vår hemsida och i kommunikationen med oss. Här förklarar vi hur vi samlar in, lagrar och använder personuppgifter om dig när du besöker Soulutions by Magdalena Kuchcinska AB webbplats.


Samtycke

Genom att besöka vår webbplats eller genom att boka en av våra tjänster (individuella sessioner, kurser, utbildningar osv.) så bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till innehållet i denna integritetspolicy, hur vi sparar dina personuppgifter och vår behandling av dina personuppgifter.

Policyn gäller oavsett hur webbplatsen eller bokningen görs tillgänglig för dig eller hur du har fått åtkomst till den.

Om du inte vill att dina uppgifter ska användas enligt vad som anges i denna integritetspolicy bör du inte använda denna webbplats eller våra tjänster.


Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Var dock uppmärksam på att detta kan leda till att vi inte längre kan tillhandahålla dig våra tjänster.

Om barn under 16 års ålder försett oss med personuppgifter kommer vi att radera uppgifterna så fort vi blivit informerade om detta. Målsmän uppmanas kontakta oss i förekommande fall.

Vem är vi?

Soulutions by Magdalena Kuchcinska AB, organisationsnummer 559244-2783, Trädgårdsmästaren 6, 24562 Hjärup, Sverige, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss.

Vi strävar efter att hantera personuppgifter på ett sådant sätt att du kan känna dig trygg med att information rörande dig behandlas säkert och konfidentiellt.

Vi behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna använda våra tjänster och hemsidor.

Vi sparar ovanstående uppgifter för att kunna hantera din bokning, fakturor, kvitton och för att kunna skicka ut information till dig inför och efter våra kurser, utbildningar och andra tjänster.

Vi sparar dem även för att ha möjlighet att informera dig om kommande kurser, utbildningar och andra tjänster som vi erbjuder.

Vid kurser och utbildningar sammanställer vi en deltagarlista för de som har varit med på kursen som innehåller namn och mailadress till alla deltagare, vill du inte stå med på denna, vänligen meddela oss så tar vi bort dig. Vi sparar din information så länge du inte aktivt väljer att radera dina personuppgifter hos oss.

Vi kommer inte att använda personuppgifterna på andra sätt än de som står beskrivna ovan, såvida du inte gett ditt uttryckliga samtycke för andra typer av användning.


Hur länge sparas informationen?

Informationen sparas fram till att du begär att den raderas, alternativt fram till att den varit inaktiv i 2 år, såvida lagen inte kräver att informationen lagras längre än så.

Så raderar du dina personuppgifter:

Du kan begära att informationen raderas genom att kontakta oss. Kontakta oss på info@soulutions.se för att begära radering av information.

Du kan också närsomhelst välja att säga upp prenumerationen på vårt nyhetsbrev genom att avregistrera dig på länken unsubscribe i nyhetsbrevet, eller genom att mejla oss.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

All information som vi får direkt från dig hanteras endast av och inom aktiebolaget Soulutions by Magdalena Kuchcinska AB’s aktiviteter och ändamål. Vi vidarebefordrar, säljer, byter eller hyr aldrig ut dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter när de väl har inkommit till oss, kan vi inte garantera säkerheten för uppgifter som skickas till vår webbplats och all överföring sker därför på egen risk.


Tredjepartslänkar

I vissa fall länkar vi till andra webbplatser som inte kontrolleras av oss. Detta gör vi t ex för att hänvisa vidare inom ett ämne eller aktivitet. När du använder en sådan länk innebär det att du lämnar vår webbplats. Därför kan vi inte heller ansvara för skyddet och integriteten av den information du tillhandahåller. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicy på samtliga webbplatser som du besöker då alla webbplatser har sina egna riktlinjer för hantering av personuppgifter. Vi tar inget ansvar för någon av dessa webbplatsers innehåll och aktiviteter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har när som helst rätt att begära ut information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade.

Om du vill att vi raderar din information hos oss skickar du ett mejl till oss, så tar vi bort dig ur våra register. För att ta bort dig som kund krävs att du inte har några obetalda fakturor hos oss.


Ändringar i integritetspolicyn

Integritetspolicyn följer svensk lag och kan komma att uppdateras över tid. När det sker kommer vi att informera dig då sådana ändringar kräver ditt samtycke.

Uppgifter om företaget

Soulutions by Magdalena Kuchcinska AB, organisationsnummer 559244-2783, är personuppgiftsansvarig för hantering av dina personuppgifter.

Adress  Trädgårdsmästaren 6, 24562 Hjärup, Sverige

Mejl    info@soulutions.se


Datainspektionen

Du har även rätt att framföra klagomål kring behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen. www.datainspektionen.se

Sidan senast uppdaterad 2024-04-17